Gath


Gath is an occasional literary magazine in Scots Gaelic. Simprim Studio created the logo and style-guide, and are responsible for all layout, typography and pre-press material.

Gath is a 96 page A5 publication, printed in two colours, perfect bound with a full colour cover.
Seallaibh na bhroinn, agus gheibh sibh
an sgrìobhadh as ùire sa Ghàidhlig!

…. sgrùdaidhean, iomraidhean,
         lèirmheasan, dealbhan …
          …. agus iomadh rud eile…

Gath a’ soillseachadh litreachas na Gàidhlig!

Gath a’ brosnachadh sgrìobhadh na Gàidhlig!
  Summer 2007 Spring 2007 Winter 2006 Summer 2006

  Summer 2005 Summer 2004 Winter 2003 Summer 2003